KetoPlanner

Tillbaka till startsidan

Integritetspolicy

Deklaration om skydd av personuppgifter

Sekretesspolicy och villkor

Åtagande
Inledning

NUTRICIA NORDICA AB ("NUTRICIA") har åtagit sig att skydda alla besökares integritet i Sverige och följa gällande lagar om dataskydd och sekretess. Denna sekretesspolicy är utformad för att förklara för dig hur vi använder och skyddar den information du lämnar till oss.


INFORMATION SOM VI SAMLAR IN FRÅN DIG
Vi kan samla in dina personuppgifter, såsom ditt namn och din kontaktinformation på www.ketoplanner.se när du:

 • registrerar dig på webbplatsen,
 • skapar eller uppdaterar din profil på webbplatsen;
 • använder interaktiva kommunikationsverktyg (forum) på webbplatsen,
 • prenumererar på tjänster på webbplatsen,

Vi kan också samla in personuppgifter om dig från meddelanden som du lägger upp på webbplatsen och e-postmeddelanden och brev som du skickar till oss, samt information om dina besök och din användning av webbplatsen. Vi kommer endast att erhålla ovanstående information efter att ha erhållit ditt uttryckliga tillstånd att göra det. Du kan välja att inte ge ditt samtycke. Detta kan dock innebära att du inte kommer att kunna registrera dig på webbplatsen, prenumerera på tjänster eller använda de interaktiva kommunikationsverktygen.


Användande av din personliga information
Vi kommer att använda din personliga information:

 • för att svara på dina frågor (inklusive klagomål) och skicka e-post till dig; att kontakta dig angående din uppfattning om våra tjänster;
 • att då och då informera dig om viktiga förändringar eller utveckling på webbplatsen eller i våra tjänster och
 • Att samla in och sammanställa statistik.

Dessutom, under förutsättning att du har gett ditt uttryckliga medgivande:

 • vi kommer också att använda dina uppgifter för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder som kan vara av intresse för dig, och vi kan kontakta dig angående detta via post, telefon eller fax och e-post. Om du senare inte längre vill bli kontaktad kan du meddela oss på adressen Info.AMNSE@danone.com.
 • vi kommer att använda din information för att personligt anpassa din webbupplevelse.

Lagringsprincip
Vi behåller din information tills du ber os radera den, vid inaktivitet under 6 månader eller så länge lagen kräver. Efter denna tid kommer din personliga information att raderas från våra system.


Få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter
Du har rätt att se informationen som lagras om dig och du kan be oss att korrigera, revidera eller ta bort den personliga information du har lämnat till oss helt och hållet. Om du önskar göra detta kan du skicka ett mail till Info.AMNSE@danone.com eller ett brev till Nutricia Nordica AB, Gårdsvägen 14, 16970 Solna.
Ni kan också kontakta vår dataskyddsombud:
dpo.groupe@danone.com
Data Protection officer
Danone
17 boulevard Haussmann
75009 Paris
Du har också möjlighet att när som helst kontakta och/eller göra klagomål till Datainspektionen gällande vår behandling av dina personuppgifter epost datainspektionen@datainspektionen.se, se mer på https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/klagomal-och-tips/.


Säkerhet
Vi är fast beslutna att respektera din integritet och skydda den information du skickar in. Att säkra din personliga information är en av våra högsta prioriteringar. Vi använder säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst till den och från olaglig behandling, oavsiktlig förlust, förstörelse och skada. Vi utbildar också våra medarbetare och gör dem medvetna om vikten av att skydda sekretessen och säkerheten för din personliga information. Dessutom har vi tecknat avtal med leverantörer till vårt företag (t.ex. vår Internetleverantör) för att säkerställa att din personliga information förblir säker.

Här är en lista över de procedurer vi använder för att skydda din integritet:

 • Ett användarnamn och lösenord krävs för att få tillgång till personlig information;
 • Brandväggar måste implementeras för att skydda information som lagras på våra servrar;
 • Sekretessavtal måste tecknas med anställda som har tillgång till din personliga information;
 • Alla medarbetare följer vår sekretesspolicy och kan förvänta sig hårda straff om de bryter mot den;
 • Systemet säkerhetskopieras för att säkerställa integriteten hos din personliga information.

Även om varje försiktighetsåtgärd har vidtagits för att säkra dina data, finns det alltid en risk att skrupelfria aktörer kan hitta ett sätt att tränga in i våra säkerhetssystem. Därför kan vi inte helt säkerställa att insamlade personuppgifter aldrig kommer att lämnas ut på ett sätt som strider mot denna sekretesspolicy.


Delning av dina personuppgifter
Den personliga information som erhålls på denna webbplats kan lämnas ut till andra företag inom Danone koncernen, Danones leverantörer och byråer som är anställda av Danone i enlighet med denna sekretesspolicy. Med undantag för omständigheter som försäljning av relevanta delar av Danone Business, inklusive webbplatsen, förfrågningar från myndigheter och brottsbekämpande organ, eller tillhandahållande av tjänster av vårt företags leverantörer (t.ex. vår Internet-leverantör), kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part utan föregående medgivande från dig.


Skydd av barn
Samma skyldigheter som anges i denna sekretesspolicy gäller för personlig information om barn som deras föräldrar tillhandahåller på denna webbplats.


Cookies.
Denna webbplats använder cookies. Cookies är små mängder information som vi lagrar på våra datorer.

laravel_session | temporary | Store data of user | n/a
admin-inline-translation | temporary | User settings for administrators | n/a
XSRF-TOKEN | temporary | Prevention from hacker attacks | n/a

Vi kommer att i förväg be om ditt samtycke till att placera cookies i syfte att samla in information om dina besök och din användning av webbplatsen för att förbättra din sökupplevelse. Detta gäller dock inte cookies som enbart används för överföring av kommunikation via Internet eller som är absolut nödvändiga för att utföra den tjänst som du har begärt. Inga cookies kommer att användas för oönskade meddelanden.


Ansvarsfriskrivning för tredje parts webbplatser
Denna webbplats kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser (dvs. företag som inte ingår i Danone koncernen). Dessa webbplatser från tredje part har en egen sekretesspolicy. Du måste se till att du är medveten om sekretesspolicyn för sådana webbplatser innan du lämnar personlig information. Danone kan inte hållas juridiskt ansvarig för tredje parts sekretesspolicy, sekretessnivå och efterlevnad av dem.


Ändringar i sekretessuttalandet
Eventuella framtida ändringar av vår sekretesspolicy kommer att läggas ut på denna webbplats och, om tillämpligt, kommer du att informeras via e-post. Om du fortsätter att använda den här webbplatsen betyder det att du har accepterat ändringarna.

Är du säker?